Překlady z ruštiny a překlady do ruštiny

04.03.2019

Potřebujete špičkový překlad do ruštiny? Poptáváte expresní překlady z ruštiny? Vyzkoušejte si naši rychlou online kalkulaci. Naše profesionální překladatelská agentura Express-Preklady.cz poskytuje své služby online, díky čemuž se s námi vyhnete složité administrativě.

Překlady z ruštiny a překlady do ruštiny u profesionální online agentury

Přeložíme pro vás životopis, osobní dokumenty, výpisy z obchodního nebo živnostenského rejstříku, právní dokumenty. Poradíme si i s expresními překlady odborných technických textů.

Specifika ruského jazyka

Ruština se může pochlubit následujícími statistikami:

· je nejčetnějším evropským mateřským jazykem

· je nejpoužívanějším slovanským jazykem

· je po angličtině druhým nejužívanějším jazykem internetu

· je jedním ze šestice úředních jazyků OSN

· je jedním z dvojice úředních jazyků na palubě ISS

Historický vývoj a písmo ruštiny

Ruský jazyk se zapisuje cyrilicí (azbukou). Na ruském území se od 10. století užívala jako spisovný a úřední jazyk církevní slovanština, což souviselo s šířením křesťanství. Ruština byla lidovým jazykem a zapsaná se objevuje souběžně s církevní slovanštinou například v kronikách, dokumentech a právních zápisech. Od 17. století získával postupně navrch jazyk používaný v okolí Moskvy a vliv církevního jazyka slábl.

Počátkem 18. století byla provedena reforma spisovné ruštiny, původní cyrilice byla upravena na tzv. graždanku. 19. století pak zažilo největší úspěchy ruské klasické literatury. Rok 1917 přinesl mimo podstatnějších historických událostí též další pravopisnou reformu a opětovné zjednodušení písma.

Zajímavosti ruštiny

· Oproti češtině podmět ve větě není ve spisovné řeči vynecháván, musí být vyjádřen minimálně osobním zájmenem:

řekl jsem, že… = [ja skazal, čto…] = я сказал, что…

· Oproti češtině přítomný čas neužívá sponu (významové sloveso být):

(on) je novinář = [on žurnalist] = он журналист

· Oproti češtině minulý čas neužívá pomocného slovesa být:

řekl jsem = [ja skazal] = я сказал

· Je zde pouze šest pádů, chybí 5. pád, místo něj se užívá oslovení 1. pádem.

· Přízvuk je pohyblivý, může být na rozdíl od češtiny na kterékoli slabice a je také silnější. V písmu se neoznačuje, pouze ve slovnících nebo učebnicích jazyka, kde se uvádí jako čárka nad samohláskou. Přízvuk je důležité rozlišovat, neboť může měnit význam slov – například плачу [pláču] = pláču, ale плачу [plačú] =platím.

· Nepřízvučné o se vyslovuje spíše jako [a]. Jde o tzv. akání (аканье), což znamená, že v nepřízvučných slabikách se nerozlišuje v řeči [о] a [a]. Jde o normu spisovné ruštiny.

· Výslovnost měkkého i a tvrdého y se v řeči odlišuje. Tvrdé y je mnohem tvrdší a výraznější než například v češtině.

· I v ruštině se objevují slova přejatá z jiných jazyků. Dříve to byla slova z turkických jazyků (což je jedna z větví altajské jazykové rodiny), příkladem je slovo лошадь [lošaď] = kůň. Novější slovní zásoba obsahuje slova z francouzštiny, němčiny a angličtiny.

· Praslovanské g se nezměnilo na h na rozdíl od dalších východoslovanských jazyků ukrajinštiny a běloruštiny nebo západoslovanských jazyků češtiny a slověnštiny. Zůstalo zde g stejně jako v západoslovanské polštině nebo v jihoslovanských jazycích.

Jazyková rodina ruštiny:

Jazyky indoevropské - slovanské – východoslovanské.

Počet mluvčích se odhaduje na 278 milionů.

Doporučili byste někomu tento článek? Sdílejte ho na svém Facebooku!
Všechny články

Přivydělejte si s námi

Jedná se o pohodlný přivýdělek ideální pro rodiče s dětmi, kteří často chodí na dětská hřiště ve svém okolí. Pořídíte několik fotek daného hřiště, na našem webu pohodlně zadáte údaje o hřišti a odměna je Vaše :) Kromě dětských hřišť můžete přidávat také tipy na výlety v celém Česku. Pokud máte zájem o tuto formu spolupráce přečtěte si podmínky spolupráce, případně se rovnou zaregistrujte.

Zobrazit více informací