WWW.VENKAZDYDEN.CZ

Naučná stezka Údolím řeky Svitavy (okr. Svitavy)

Tentokrát se vydáváme na výlet po naučné stezce v okolí Březové nad Svitavou. Naučná stezka Údolím řeky Svitavy měří kolem 10 kilometrů a je osazena 13 informačními tabulemi seznamujícími s tématikou přírody a místní krajiny. Celá cesta vede převážně po nezpevněných polních a lesních cestách a je možné začít u železniční stanice v Dlouhé (Březová nad Svitavou - Dlouhá) kde naučná stezka začíná první tabulí a poté se vrátit opět na stejné místo, nebo od poslední třinácté tabule dojít po žluté a zelené turistické značce na železniční stanici Březová nad Svitavou.

První informační tabule se nachází u železniční stanice v Dlouhé a informuje nás o fauně a fléře nivi Svitavy a o březovských vodovodech. Na druhém zastavení se dozvídáme více o dřevinách lesů údolí Svitavy. Třetí tabule informuje o běžných druzích hub, které se vyskytují ve zdejších lesích. Na čtvrtém zastavení se naučíme něco málo o ekosystému lesa a na tabuli číslo pět se můžeme dočíst více o samotném městě Březová nad Svitavou a řece Svitavě. Tabule číslo šest se nachází na rozhraní pole a lesa a také se této problematice věnuje. Sedmé zastavení se věuje fauně a flóře výslunných strání. Osmá a devátá tabule se nachází rovněž na hranici pole a lesa a popisují druhy rostlin a živočichů žijících v tomto prostředí. Desáté zastavení nás informuje o životě netopýrů, zatím co jedenáctá tabule se věnuje živočichům a rostlinám listnatých lesů. Předposlední zastavení nás seznamuje s živočichy vyskytujícími se v lomech a poslední informační tabule umístěná na břehu řeky Svitavy se zabývá rostlinami a živočichy jenž se vyskytují právě v této řece.

Cestou se nachází několik dřevěných laviček vhodných k odpočinku.


Hodnocení:

Jak se Vám líbí tento tip na výlet? Ohodnoťte ho kliknutím na hvězdičku nebo přidejte svůj komentář.

Zpět na mapu / seznam výletů
Znáte někoho komu by se mohl líbit tento výlet?

Zajímavosti, které lze na výletě vidět

Fotogalerie výletu

Pro příznivce geocachingu

Poblíž trasy tohoto výletu můžete odlovit tyto kešky:


Turistické známky na trase výletu

Na trase tohoto výletu nebo v jeho blízkém okolí můžete zakoupit tyto turistické známky, nálepky, stampky nebo 3D výletky:


Dětská hřiště na trase výletu

Na trase tohoto výletu nebo v jeho blízkém okolí víme o těchto dětských hřištích:

Na Špitálském poli - Veřejné dětské hřiště k dispozici všem, kdo se zastaví. Navíc zde můžete příjemně posedět přitom, co vaše děti budou skotačit na atrakcích. Na hřiště ...
Hradecká - Dětské hřiště se řadou pěkný dětských atrakcí.
Zářečka - Dostupné hřiště pro širokou veřenost nabízející široký výběr dětských atrakcí.
Brněnec - Malé hřiště dost blízko silnice
Hradecká - Workoutové hřiště vedle atletického stadionu
Březová nad Svitavou - Volně přístupný lanový park Pod rozhlednou Járy Cimrmana

Kam na výlet v okolí

Budulínkovo muzeum

 • 0,5 km
 • 1 / 5

Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana

 • 2,5 km
 • 2 / 5

Z Březové nad Svitavou do Rudné

 • 10 km
 • 3 / 5

Podél Svitavy z Podlesí do Březové nad Svitavou

 • 6 km
 • 2 / 5

Z Předměstí do Dolní Lhoty

 • 10 km
 • 4 / 5

Z Hutí přes Jobovu Lhotu do Kněževsi

 • 5 km
 • 3 / 5

Svojanov hrad

 • 0 - 1 km
 • 4 / 5

Z Hlásnice ke kapli sv. Máří Magdalény

 • 3,5 km
 • 3 / 5

Rozhledna Zelenkův kopec

 • 2,5 km
 • 2 / 5

Obec Lazinov s koupáním

 • 0 - 3 km
 • 2 / 5

Naučná stezka Vodárenský les

 • 1,5 km
 • 2 / 5

Zřícenina Boršov

 • 0,5 km
 • 2 / 5

Pozice kešek na mapě je záměrně o cca 10 - 30 metrů posunuta náhodným směrem, abychom nenapomáhli náhodným nálezům a příp. zničení či odcizení kešek. Registrovaní hráči geocachingu se pochopitelně k přesné pozici a dalším informacím mohou dostat na svém geocaching profilu.


Komentáře - Naučná stezka Údolím řeky Svitavy