WWW.VENKAZDYDEN.CZ

Národní přírodní rezervace Děvín (okr. Břeclav)

Národní přírodní rezervace Děvín je součást chráněné krajinné oblasti Pálava. Na severu ji tvoří oblast Pavlovských vrchů kolem vápencových bradel Děvína a Kotle, mezi nimiž leží Soutěska. Přírodní rezervace se rozkládá na území obcí Pavlov, Klentnice, Perná a Horní Věstonice. Z Pavlova a Klentice je také nejlepší přístup po turistických značkách.

Důvodem ochrany je bohatý výskyt skalních, stepních, křovinných a lesních ekosystémů na vápencové podloží. Vrchy Děvín a Kotel jsou nejvýznamnějšími bradly Pavlovských vrchů. Na území rezervace jsou známá sídliště ze staršího období lidských dějin nebo zaniklé kamenolomy.

Z chráněné flory zde můžeme spatřit např. písečnici velkokvětou, která se v České republice vyskytuje pouze zde, dále nejsilnější populaci kosatce nízkého v Česku, na skalách rostou sukulenty - netřesk, rozchodník nebo lomikámen. Z území rezervace bylo popsáno 630 druhů rostlin, z toho 50 zvláště chráněných. Je tu také jediné naleziště v Česku violky nejmenší a další.

Ze vzácné fauny pouze zde v celé ČR mají svůj domov křižák strakatý a plž drobnička žebernatá. Přírodní rezervace Děvín má rozlohu 391 ha, je přístupná z okolních obcí po značených turistických trasách.

Hodnocení:

Jak se Vám líbí tento tip na výlet? Ohodnoťte ho kliknutím na hvězdičku nebo přidejte svůj komentář.

Zpět na mapu / seznam výletů
Znáte někoho komu by se mohl líbit tento výlet?

Zajímavosti, které lze na výletě vidět

Fotogalerie výletu

Turistické známky na trase výletu

Na trase tohoto výletu nebo v jeho blízkém okolí můžete zakoupit tyto turistické známky, nálepky, stampky nebo 3D výletky:


Dětská hřiště na trase výletu

Na trase tohoto výletu nebo v jeho blízkém okolí víme o těchto dětských hřištích:

Ořechová - Oplocené dětské hřiště

Kam na výlet v okolí

Pavlov - okruh kolem Dívčího hrad

 • 3 km
 • 2 / 5

Kostel sv. Barbory v Pavlově

 • 0 - 0,5 km
 • 3 / 5

Archeostezka Dolní Věstonice - Pavlov

 • 2,5 - 3 km
 • 2 / 5

Na vrch Děvín z Horních Věstonic

 • 8 - 10 km
 • 4 / 5

Po hřebeni Pavlovských vrchů

 • 12 km
 • 3 / 5

Pavlov a archeopark

 • 1,5 - 3 km
 • 2 / 5

Naučná stezka Děvín

 • 10 - 12 km
 • 4 / 5

Národní přírodní památka Kalendář věků

 • 0 - 0,5 km
 • 1 / 5

Křížem krážem lodí po Nových Mlýnech

 • 0 - 0,5 km
 • 1 / 5

Z Dolních Věstonic do Pavlova podél vodní nádrže

 • 3 - 6 km
 • 1 / 5

Národní přírodní rezervace Tabulová

 • 5 - 7 km
 • 2 / 5

Pálavské vrchy - Sirotčí hrádek a Stolová hora

 • 4 - 8 km
 • 3 / 5

Pozice kešek na mapě je záměrně o cca 10 - 30 metrů posunuta náhodným směrem, abychom nenapomáhli náhodným nálezům a příp. zničení či odcizení kešek. Registrovaní hráči geocachingu se pochopitelně k přesné pozici a dalším informacím mohou dostat na svém geocaching profilu.


Komentáře - Národní přírodní rezervace Děvín