Ochrana osobních údajů mobilní aplikace

Informace sbírané aplikací, použití dat

Pozice zařízení. Pozice je využívána pro poskytnutí relevantního obsahu, v případě aplikace Ven každý den se jedná o okolní dětská hřiště.

Aplikace potřebuje pro správnou funkci internetové připojení, aby mohla stahovat nová data. Data jsou zobrazována uživateli v aplikaci. Aplikace nikdy neodesílá žádná data na server pokud to uživatel výslovně nepovolí, resp. sám neniciuje. Uživatel může prostřednictvím aplikace vložit komentáře k zobrazovaným objektům (hřištím), může odeslat fotku. Tyto informace nejsou nikdy odesílány automaticky. Na vyžádání uživatele aplikace odešle chybové logy pro další analýzu autorovi aplikace. Odeslání těchto logů se provádí pouze po akci uživatele - kliknutí na tlačítko.

K čemu získaná data slouží?

Odeslané komentáře a fotky jsou zobrazovány na webových stránkách www.venkazdyden.cz. Chybové logy jsou používány autorem pro opravy chyb a další vylepšení aplikace. Žádná data nejsou poskytována dalším stranám.

Jak mohu zjistit, co získané informace obsahují?

Pokud chcete znát podrobnosti o tom, s jakými informacemi aplikace pracuje, kontaktujte nás na emailu níže.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k ochraně osobních dat, kontaktujte nás na info@venkazdyden.cz